Phiên bản MuOnline SS 7.0.3 - 1000 đồ mới: goku,cadic. Dễ chơi reset nhanh với exp 500, drop 30%..